Klasické šípy

Nářadí:

Je vyžadovaná zručnosť dřevorubectví minimální úrovně 20.

V inventáři je potřeba spojit:

NáhledPermanentní
Ne
Ne


Možný hotový výrobok: