Ochočovanie
Z tabulky můžete vyčíst, co potřebujete na ochočení jakéhokoliv tvora v Chmatákově.
TvorOchočovaníŠancaPotrava
0%90%
10%90%
20%80%
30%50%

Ochočování - minimální potřebná úroveň zručnosti ochočovaní
Šance - udává procentuální šanci, jestli se tvor po snězení potravy ochočí
Potrava - na tuto potravu můžete tvora ochočit