Zručnosti

Rybaření

Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci na ulovení vzácnějších a dražších ryb.
Funkčnost: hráč nasadí rybářský prut, postaví se k vodě, nahodí plovák (klikne na vodu) a čeká, dokud se něco nechytí. Když se chytí, vytáhne plovák(znova klikne na vodu) a když se všechno podaří, uloví rybu.

Těžba

Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci na vytěžení vzácných nerostů na plochách určených k těžbě
Funkčnost: hráč hledá s nasazenou sbíječkou po oblasti určené k těžbě místo, na kterém se nachází vzácné nerosty a na tomto místě jich může vytěžit cca 10, dokud se toto místo nevyprázdní. Potom je potřeba najít další místo na těžení.

Přesnost

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl střelnou zbraní.
Poznámka: cíl se může zásahu vyhnout.

Všímavost

Bojová dovednost, schopnost hráče lépe si počínat v boji, tento skill mírně zvyšuje hráčovu šanci vyhnout se úderu/zásahu, šanci dát kritický zásah, detekci skrytých hráčů, šanci zablokovat útok (meč na meč) a šanci odolat kouzlu

Dřevorubectví

Řemeslnická dovednost, zlepšuje hráčovu schopnost sekat stromy, to má za efekt rychlejší sekání a získávání dřeva
Funkčnost: Hráč seká dřevo u stromu, až dokud ho nepokácí, potom se musí přesunout k jinému stromu. Pokácený strom se časem obnoví.

Skrývání

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče se v rychlosti skrýt a snižuje šanci, že ho někdo odhalí
Funkčnost: Po použití speciálního předmětu se hráč skryje.
Odhalení skrytých hráčů je závislé od úrovně schopnosti 'všímavost'. Detektor je schopný odhalit skryté protivníky 'X' políček od hráče.
Počet políček je individuální pro každého skrytého hráče a je počítaný podle vzorce X = všímavost(hráč) - skrývaní(protivník).
Když je X menší, než 0, hráč protivníka neodhalí.
Když je X rovné nebo vetší než 0, z X se vypočítá, na jakou vzdálenost dokáže hráč odhalit protivníka a když je tato hodnota menší nebo stejná jako vzdálenost hráče od skrytého protivníka, protivník bude odhalený.

Lov

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl šípovou střelnou zbraní
Poznámka: Cíl se může zásahu vyhnout.

Mystika

Bojová dovednost, zvyšuje šance hráče zasáhnout cíl kouzlem
Poznámka: cíl může kouzlu odolat

Věda

Řemeslnická dovednost, zatím plánované, schopnost hráče najít souřadnice k pokladu

Zručnost

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl zbraní na blízko
Poznámka: cíl se může zásahu vyhnout nebo ho zblokovat, pokud také používá zbraň na blízko.

Ochočování

Řemeslnická dovednost, schopnost hráče ochočit si divoké zvíře.
Funkčnost: hráč si vyhlídne divoké zvíře, zjistí si o něm jaký typ potravy žere, sežene tuto potravu a návnadu. V blízkosti zvířata položí na zem potravu, kterou zvíře preferuje. Hráč nasadí návnadu a pomalu se přiblíží k zvířeti. Když se přiblíží moc rychle a blízko, zvíře se může vyplašit a zaútočit. Když se hráč přiblíží správně, zvíře se začne přibližovat za návnadou, ale hráč nesmí dovolit aby se zvíře přiblížilo moc blízko jinak může zaútočit a proto před ním musí pomaličku ustupovat aby ho neodlákal. Hráč musí tímto způsobem dotáhnout zvíře až k potravě a pokud se všechno podaří, zvíře zkrotne a tím ho hráč ochočí.

Meditace

V současnosti je to hráčova schopnost samovolně regenerovat životy (mimo boj) a manu. Čím víc má hráč % meditace, tím víc HP a many se mu obnovuje
Funkčnost: HP a mana se regenerují automaticky mimo boj
Trénování: Meditace se trénuje během boje s meditační palicí. Hráč se dostane do nějakého boje, nasadí si meditační palici(pokud ji ještě neměl nasazenou), postaví se, zmáčkne akční tlačítko a čeká 10 sekund bez jakéhokoliv pohybu. Meditace se při jakékoliv akci hráče přeruší!

Obratnost

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče vyhnout se fyzickým útokům protivníků.

Kradení

Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci hráče, že okrade jiného hráče a zároveň zvyšuje možný lup. Hráč může ukrást jen peníze.
Funkčnost: Hráč s nasazeným pytlem na kradení kliká na jiného hráče. Pokud se vám kradení podaří, okradete protivníka o procentuální část jeho peněz.
Procentuální část, kterou mu ukradnete je počítaná podle vzorce kradení/10. Při 100% kradení můžete hráči s 100 000 CHK ukrást +- 10 000 CHK.

Odolnost

Bojová dovednost, schopnost hráče odolat fyzickým útokům útočníka

Klenotnictví

Řemeslnická dovednost, hráč může díky této dovednosti vyrábět amulety
Funkčnost: Spojování předmětů v inventáři.

Léčení

Bojová dovednost, schopnost hráče využít potenciál léčitelské síly (stat)
Funkčnost: Pokud má hráč 100 léčitelské síly a 25% léčení je hráč schopný využít jen 25% z léčitelské síly, čili síla hráčovo léčitelské schopností bude počítaná jen s léčivou sílou o hodnotě 25.

Plížení

Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče jít skrytý co nejdále
Funkčnost: Čím vyšší má hráč plížení, tím může přejít více políček skrytý. Více políček nad minimální hodnotu je už jen o náhodě a hráč může být odhalený.
Počet kroků je počítáno podle vzorce plížení/4. Takže v případe, že má hráč plížení 100%, tak může skrytý projít 25 kroků.
Pozor! Hráč může přejít i více kroků, jak mu vypočítá vzorec, ale ty další jsou už jen náhodné. Šance, že nebudete odhaleni při každém dalším kroku od překročení minima kroků když jste skryti je 90% z plížení.
Příklad: Hráč má 80% plížení, podle vzorce může přejít 20 kroků a nebude odhalený.
Po překročení 20ti kroků bude při každém dalším kroku počítaná šance - 90% z 80(hodnota plížení) což je 72 teda při každém dalším kroku bude mít tento hráč šanci 72%, že nebude odhalený.

Sběračství

Řemeslnická dovednost, hráč může po celém světe hledat a těžit krumpáčem nerosty a jiné vzácnosti
Funkčnost: Šedá ruda na zemi ukazuje na místo, kde se dá vytěžit nějaký nerost nebo vzácnost.

Výroba

Řemeslnická dovednost, hráč může díky této schopnosti vyrábět předměty nebo opravovat staré předměty
Funkčnost: Spojování předmětů v inventáři.

Alchymie

Řemeslnická dovednost, hráč může díky této schopnosti vyrábět elixíry
Funkčnost: Spojování předmětů v inventáři.