Forsaken vs Ofík aneb jaké jsou rozdíly mezi těmito servery
Forsaken provozuje Chmatákovský server ale využívá k tomu úplně jiný serverový software (CHEMU) proto se i v hodně věcech tyto servery liší.
Server CHEMU by měl být ošetřený proti známým bugům z oficilního serveru. Všechno, co by se mohlo dát zneužít, využít nebo prostě aby to nesplňovalo svoji úlohu na to, na co to bylo myšleno by mělo být ošetřeno.
Server je i dále vyvíjený a chyby opravovány.

Začíname hrát - doporučuji přečíst

Energie a regenerace

Některé činnosti hráčů vyžadují energii - kouzla využívají hlavně manu, jiné bojové činnosti využívají energii hráče.
Manu jako energii využívají jen povolaní mystik a léčitel.
Rozdíl mezi manou a energií:
- maximum energie je 150 / minumum many je 150 a dá se navyšovat amulety
- regenerace energie je konstantně 30 energie za 5 sekund / regeneráce many je závislá od dovednosti meditace

Hráčovi se také regenerují životy - kolik životů sa zregeneruje každých 5 sekund je závislé od dovednosti meditace. Životy se neregenerují při souboji.

Smrt

Hráč se po smrti objeví jako duch na nejblížším hřbitově. Ostatní hráči (živí) vidí jeho ducha na místě, kde umřel. Hráč se pro oživení musí dostat na místo, kde umřel a vstoupit spět do svého mrtvého těla.
Hráč se také může oživit v nemocnici.
Mrtví hráč nevidí nikoho a ani nikdo nevidí jeho.

Bojový režim

Hráč při boji s jiným hráčem nebo NPC vstoupí do tzv. bojového režimu. Při tomto režimu sa neregenerují HP hráče, nemůže projít portálem a v případě že se hráč natvrdo odhlásí v tomto režimu, tak umře.
Bojový režim při boji hráče s hráčem je platný 5 sekund po poslední útočné aktivitě a je jedno od kterého z těchto dvou.
Bojový režim při boji hráče s NPC je platný až do uzavřetí threat tabulky - tedy až do smrti NPC nebo až NPC o vás "ztratí zájem" - vzdálíte se od něho a NPC už nebude s nikým bojovat. V případě že na NPC zaútočíte a zaútočí na něj i někdo jiný, bojový režim padne až NPC zabijete nebo NPC ztratí zájem o oba! Nestačí sa vzdálit jen jednomu z útočníků.

Řemeslnická a bojová úroveň hráče

Každý hráč má řemeslnickou a bojovou úroveň. Řemeslnická úroveň se zobrazuje po rozkliknutí hráče pravým tlačítkem v závorce (místo odehraných hodin) a bojová úroveň se zobrazuje vedle lebky (místo počtu zabití).
Dovednosti jsou rozděleny na 2 třídy - řemeslnická a bojová. Tedy čím víc řemeslnických dovedností vytrénujete tím více bude řemeslnický level, stejně je to i s bojovými dovednostmi.
Tyto úrovně jsou využívané hlavně na rozlišení úrovni dovednosti mezi hráči. Některé předměty vyžadují určitou úroveň jedné (nebo i obouch) z dovedností aby je mohl hráč používat.

Dovednosti

Dovednosti jsou v Chmatákově pod serverem CHEMU úplně překopané, podrobnejší popis najdete v sekci O hře -> Dovednosti Rychlost trénování dovednosti není konstatní - čím blíže jste k dosáhnutí maximální úrovně dovednosti, tím pomaleji úroveň dovednosti roste.

Kdo je přítel a kdo je nepřítel

Od začátku je hráč s každým neutrální - může na něho útočit ale také ho léčit. Pokud hráč na někoho často jen útočí, tzv. vliv mezi nimi se bude zhoršovat a může se zhoršit až na tolik, že se z hráčů stanou nepřátelé - tehdy se nebudou moct navzájem léčit.
Hráči se stanou přáteli uzavřením přátelství příkazem /friend [nick]. Oba hráči si musí pridat do přátel toho druhého aby se přátelství aktivovalo. Pokud jeden z hráčů přátelství zruší, tak se přeruší i u druhého.
Členové klanu jsou pro seba vzájemně přátelé.
Přátelé jsou zobrazeni modrou barvou jména, neutrální a nepřátelé červenou barvou.

Obrana

Obrana pod serverem CHEMU není. Ve hře jsou stráže, které nahrazují funkci obrany - pokud někdo napadne někoho jiného v blízkosti strážníka, tak tento strážník útočníka odstraní.

Amulety

Hráč může vylepšovat svoji postavu amulety jak sám chce.
Hráč si může nasadit až 12 amuletů. Každý z amuletov něčo zlepšuje (nebo i zhoršuje) a hráč si může svoji sestavu amuletov vyskládat podla toho, jak se mu hodí a co preferuje - jestli PvP, PvE nebo je zaměřený více na výrobu, rybaření, těžbu...

PvE

Vo svete pribudlo viacero NPC - môžte s nimi zápasiť, získavať z nich korisť prípadne ich ochočiť.
Niektoré tvory vyžadujú kooperaciu viacerých hráčov aby ste ich porazili - z takýchto tvorov je večšinou vzácna korisť.
NPC sa pri útočení riadia threat tabuľkou - NPC útočí na na hráča ktorý ma na ňom najviac threatu. Threat je počítaný z poškodenia, ktoré hráč/NPC spôsobí NPCčku a aj z liečenia hráčov/NPC ktoré už sú v threat tabuľke NPC.
V pláne sú aj dengeony.

PvP

PvP je pestřejší hlavně díky využití všech povolaní - každé z povolaní je vhodné do PvP.
Povolaní dostali svoje specifické schopnosti které taktéž spestřují boje.

Příkazy

Příkazy se píší normálně do chatu s prefixem '/'.
Výpis současných příkazů:
/inv - odemke/zamkne inventář amuletů
/info - vypíše hráčovi jeho statistiky
/refresh - přepíše hodnoty hráčovo dovedností v herním klientovy podle aktuálních přepočtů (nemá vliv na funkčnost)
/mute [nick] - přidá do seznamu ignorovaných hráče [nick]
/unmute [nick] - odebere ze seznamu ignorovaných hráče [nick]
/friend [nick] - přidá do senamu přátel hráče [nick]
/unfriend [nick] - odobere ze seznamu přátel hráče [nick]
/zlucit_s_web_uctom [název] [kód] - webový účet [název] bude mít možnost se spárovat s herním účtem, nejbližších 5 minút a po zadaní správneho kódu [kód]

Klanové příkazy:
/klan pozvat [nick] - hráči [nick] pošle pozvánku do klanu
/klan vyhodit [nick] - vyhodí z klanu hráče [nick]
/klan povysit [nick] - povýši hráče [nick] na zástupce leadra klanu
/klan degradovat [nick] - degraduje hráče [nick] ze zástupce leadra klanu na obyčejného člena klanu
/klan povysit_leader [nick] - povýší hráče [nick] na leadra klanu
/klan opustit - hráč opustí klan
/k [zpráva] - klanový chat
/ko [zpráva] - chat vedení klanu