Začíname hrať

Jelikož se Chmatákov pod serverem CHEMU chová jinak jako pod oficiálním serverem, je vhodné si tento návod prečíst aby ste pochopili jak fungují po novém věci v hře a aby ste z toho mohli jako hráči co najvíc vytěžit.

Chmatákovom na Konovici a na oficialním serveru (rozdíly) - doporučuji přečíst


Stáhnutí hry

Náš server je kompatibilní s klientem hry Chmatákov, verze 804. Je možné ho stáhnout přímo tady už s přednastavenou IP adresou na připojení se k tomuto serveru.

Herní klient:
Forsaken.exe

Po stáhnutí stačí spustit soubor Forsaken.exe, tento program poté vytvoří ještě další soubor klient.ini ve kterém se ukládá váš herní nick a barva textu.

Registrace

U serveru Forsaken se musíte registrovat přes web, registrace v klientovi je vypnuta.
K registraci do hry je potřeba nejdříve založit účet na webu/fóru. V levém postraním panelu pod sekcí "Přihlášení" stačí kliknout na tlačítko "Registrace".
Po úspěšném zaregistrování se na účet přihlásíme. Dále přejdeme do sekce "Herní portál" - horní menu uprostřed. Po přechodu do sekce se nám opět v levém postraním panelu zobrazí nová sekce "Herní portál". Zde už stačí jen kliknout na "Registrace účtu" a vyplnit všechny uvedené údaje.
Ve jméně můžete mít maximálně dva stejné znaky. Příklad: 'Sammyk' - může býť; 'Sammmyk' - neprojde.
Pokud jméno neprojde kontrolou, tak vám web vypíše chybovou hlášku, že je nick již obsazený.

Pozor! Heslo které si zadáte nejde změnit! Na vyřešení tohoto problému pracujeme, v současnosti si ale volte takové heslo, aby nebylo uhádnutelné, nikomu ho nedávajte a nezapomeňte ho!


Skilly a staty

Skilly v Chmatákově se zvyšují opakovaným a hlavně úspěšným vykonávaním určité činnosti např. rybaření se zvyšuje logicky lovením rýb.
Skilly se zvyšují náhodně, šance na zvýšení skillu je ale najvyšší když má hráč skill velmi nízký, čím je skill vyšší, tím pomaleji stoupá.
Skilly mají 2 vrcholy(limity, capy) které se dají dosáhnout:
- první je obyčejný limit vašeho povolaní (cap), tento limit se dá ale navýšit za pomoci speciálních předmětů a amuletů
- druhý limit je stropový vrchol (hard cap), obyčejný limit můžete navyšovat amulety a předměty až do tohoto limitu, další navyšovaní nad tento limit už nebude mít efekt

Pokud si navýšíte limit skillu, budete ho moct skillovat do tohto limitu. Po odebraní předmětu, který zvyšoval limit skillu sa hodnota skillu vrátí na původní aktuální limit, už bez zvýšeného limitu. Získaný skill sa ale neztratí, jen bude "neaktivní" a po nasazení správných předmětů na zvýšení limitu se skill zase obnoví na svoji reálnou hodnotu.

Pro lepší pochopení příklad, údaje v něm budou čistě vymyšlené:
Lovec má svůj limit pro rybáření 50% a svůj stropový vrchol má ale až 90%.
Lovec sám o sobě bez speciálních předmětů nemůže doskillovat rybaření nad 50%, pokud ale získa amulet, který přidává 30% limitu k rybaření, bude lovec mocť doskillovat rybaření až na hodnotu 80%. V případě, že lovec získá další amulet a ten bude přidávat dalších 20% limitu rybaření, tak se lovec dostane s limitem až na 100% (50% základ + 30% amulet1 + 20% amulet2 = 100%). Stropový vrchol lovce pro rybaření je ale jen 90% takže lovec bude moct doskillovat rybaření s těmito amulety jen do skillu 90%, zbývajících 10% je na nic.
Když lovec doskilluje rybaření na úroveň 90% a dá si pryč amulet, který mu přidával 20% k limitu rybaření (zůstane mu stále amulet s +30% limitu a základ 50% = 80% max), jeho skill rybaření klesne na úroveň 80%, po opětovném nasazení amuletu sa skill vrátí na hodnotu, na kterou byl skill najvíc vyskillovaný - v tomto případě 90%.

Dále jsou v Chmatákově staty - jsou to vlastnosti postavy, které se dají zlepšovat jen bonusmi z předmětů. Tyto staty zlepšují některé vlastnosti postavy jako jsou HP, mana a bojové vlastnosti.


Skilly a jejich popis:

Rybaření - Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci na ulovení vzácnějších a dražších ryb.
Funkčnost: hráč nasadí rybářský prut, postaví se k vodě, nahodí plovák (klikne na vodu) a čeká, dokud se něco nechytí. Když se chytí, vytáhne plovák(znova klikne na vodu) a když se všechno podaří, uloví rybu.

Těžba - Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci na vytěžení vzácných nerostů na plochách určených k těžbě
Funkčnost: hráč hledá s nasazenou sbíječkou po oblasti určené k těžbě místo, na kterém se nachází vzácné nerosty a na tomto místě jich může vytěžit cca 10, dokud se toto místo nevyprázdní. Potom je potřeba najít další místo na těžení.

Přesnost - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl střelnou zbraní
Poznámka: cíl se může zásahu vyhnout.

Všímavost - Bojová dovednost, schopnost hráče lépe si počínat v boji, tento skill mírně zvyšuje hráčovu šanci vyhnout se úderu/zásahu, šanci dát kritický zásah, detekci skrytých hráčů, šanci zablokovat útok (meč na meč) a šanci odolat kouzlu

Dřevorubectví - Řemeslnická dovednost, zlepšuje hráčovu schopnost sekat stromy, to má za efekt rychlejší sekání a získávání dřeva
Funkčnost: Hráč seká dřevo u stromu, až dokud ho nepokácí, potom se musí přesunout k jinému stromu. Pokácený strom se časem obnoví. .

Skrývání - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče se v rychlosti skrýt a snižuje šanci, že ho někdo odhalí
Funkčnost: Po použití speciálního předmětu se hráč skryje.
Odhalení skrytých hráčů je závislé od úrovně schopnosti 'všímavost'. Detektor je schopný odhalit skryté protivníky 'X' políček od hráče.
Počet políček je individuální pro každého skrytého hráče a je počítaný podle vzorce X = všímavost(hráč) - skrývaní(protivník).
Když je X menší, než 0, hráč protivníka neodhalí.lí.
Když je X rovné nebo vetší než 0, z X se vypočítá, na jakou vzdálenost dokáže hráč odhalit protivníka a když je tato hodnota menší nebo stejná jako vzdálenost hráče od skrytého protivníka, protivník bude odhalený.

Lov - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl šípovou střelnou zbraní
Poznámka: Cíl se může zásahu vyhnout.

Mystika - Bojová dovednost, zvyšuje šance hráče zasáhnout cíl kouzlem
Poznámka: cíl může kouzlu odolat

Věda - Řemeslnická dovednost, zatím plánované, schopnost hráče najít souřadnice k pokladu

Zručnost - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče zasáhnout cíl zbraní na blízko
Poznámka: cíl se může zásahu vyhnout nebo ho zblokovat, pokud také používá zbraň na blízk

Ochočování - Řemeslnická dovednost, schopnost hráče ochočit si divoké zvíře.
Funkčnost: hráč si vyhlídne divoké zvíře, zjistí si o něm jaký typ potravy žere, sežene tuto potravu a návnadu. V blízkosti zvířata položí na zem potravu, kterou zvíře preferuje. Hráč nasadí návnadu a pomalu se přiblíží k zvířeti. Když se přiblíží moc rychle a blízko, zvíře se může vyplašit a zaútočit. Když se hráč přiblíží správně, zvíře se začne přibližovat za návnadou, ale hráč nesmí dovolit aby se zvíře přiblížilo moc blízko jinak může zaútočit a proto před ním musí pomaličku ustupovat aby ho neodlákal. Hráč musí tímto způsobem dotáhnout zvíře až k potravě a pokud se všechno podaří, zvíře zkrotne a tím ho hráč ochočí.

Meditace - V současnosti je to hráčova schopnost samovolně regenerovat životy (mimo boj) a manu. Čím víc má hráč % meditace, tím víc HP a many se mu obnovuje
Funkčnost: HP a mana se regenerují automaticky mimo boj
Trénování: Meditace se trénuje během boje s meditační palicí. Hráč se dostane do nějakého boje, nasadí si meditační palici(pokud ji ještě neměl nasazenou), postaví se, zmáčkne akční tlačítko a čeká 10 sekund bez jakéhokoliv pohybu. Meditace se při jakékoliv akci hráče přeruší!

Obratnost - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče vyhnout se fyzickým útokům protivníků.

Kradení - Řemeslnická dovednost, zvyšuje šanci hráče, že okrade jiného hráče a zároveň zvyšuje možný lup. Hráč může ukrást jen peníze.
Funkčnost: Hráč s nasazeným pytlem na kradení kliká na jiného hráče. Pokud se vám kradení podaří, okradete protivníka o procentuální část jeho peněz.

Procentuální část, kterou mu ukradnete je počítaná podle vzorce kradení/10. Při 100% kradení můžete hráči s 100 000 CHK ukrást +- 10 000 CHK.


Odolnost - Bojová dovednost, schopnost hráče odolat fyzickým útokům útočníka

Trávičství - Řemeslnická dovednost, výroba jedů a jídel

Léčení - Bojová dovednost, schopnost hráče využít potenciál léčitelské síly (stat)
Funkčnost: Pokud má hráč 100 léčitelské síly a 25% léčení je hráč schopný využít jen 25% z léčitelské síly, čili síla hráčovo léčitelské schopností bude počítaná jen s léčivou sílou o hodnotě 25.

Plížení - Bojová dovednost, zvyšuje šanci hráče jít skrytý co nejdále
Funkčnost: Čím vyšší má hráč plížení, tím může přejít více políček skrytý. Více políček nad minimální hodnotu je už jen o náhodě a hráč může být odhalený.
Počet kroků je počítáno podle vzorce plížení/4. Takže v případe, že má hráč plížení 100%, tak může skrytý projít 25 kroků.
Pozor! Hráč může přejít i více kroků, jak mu vypočítá vzorec, ale ty další jsou už jen náhodné. Šance, že nebudete odhaleni při každém dalším kroku od překročení minima kroků když jste skryti je 90% z plížení.
Příklad: Hráč má 80% plížení, podle vzorce může přejít 20 kroků a nebude odhalený.
Po překročení 20ti kroků bude při každém dalším kroku počítaná šance - 90% z 80(hodnota plížení) což je 72 teda při každém dalším kroku bude mít tento hráč šanci 72%, že nebude odhalený.

Sběračství - Řemeslnická dovednost, hráč může po celém světe hledat a těžit krumpáčem nerosty a jiné vzácnosti
Funkčnost: Šedá ruda na zemi ukazuje na místo, kde se dá vytěžit nějaký nerost nebo vzácnost.

Výroba - Řemeslnická dovednost, hráč může díky této schopnosti vyrábět předměty nebo opravovat staré předměty
Funkčnost: Spojování předmětů v inventáři.

Alchymia - Řemeslnická dovednost, hráč může díky této schopnosti vyrábět elixíry
Funkčnost: Spojování předmětů v inventáři.


Staty a jejich popis:

Odolání kouzlu - schopnosť vďaka ktorej môže hráč odolať kúzlu, v základe je to 5%
Šance na kritický úder - šance hráče zasáhnout cíl kritickým úderem (2x dmg/heal)
Síla kouzel - zvyšuje útočnou sílu kouzel
Léčící síla - zvyšuje sílu uzdravovacích kouzel
Útočná síla - zvyšuje sílu fyzických útoků (na blízko)
Síla střelných zbraní - zvyšuje sílu útoků ze střelných zbraní
Bonus HP - zvyšuje maximální limit HP
Bonus mana - zvyšuje maximální limit many
Pružnost - snižuje poškození ze schytaných kritických zásahů


Tabulka s informacemi o hráči

Po kliknutí pravým tlačítkom myši na hráče nebo NPC se vám zobrazí tabulka s informácemi o něm.

Nick - jméno hráče/NPC
Životy - životy (HP) hráče/NPC
Povolání - povolání hráče/NPC
Řemeslnická úroveň - součet řemeslnických skillů hráče
Bojová úroveň - součet bojových skillů hráče


Inventář

Každý hráč má 3 druhy inventáře:
- inventář na předmety - klasický inventář do kterého si odkladáte předměty, tento inventář se dá rozšířit o dalších 12 slotů
- inventář amuletů - přesunutím amuletů do tohoto inventáře se aktivuje jejich bonus na hráčovi
- inventář použitelných předmětů - zobrazuje jen všechny použitelné předměty z inventáře na předměty (lekárnička, náboje, šípy...)

Mezi inventáři sa přepíná rozkliknutím předmětu v modrém políčku

Předmět v modrém políčku vždy znázorňuje následujíci inventář (inventáře se přepínají v tomto pořadí):
- velký pytel - přepne inventář na rozšířený inventář na předměty - jen pokud má hráč rozšířený inventář, pokud nemá tak sa velký pytel nezobrazí
- truhlice - přepne inventář na inventář na amulety
- listina - přepne inventář na inventář použitelných předmětů
- malý pytel - přepne inventář na inventář na předměty

Strážníci


Strážníci zneškodní každého, kdo bezdůvodně zaútoči na někoho jiného v jejich blízkosti.

Odlišení NPC od normálních hráčů


Všechny NPC mají ve svém jméně vždy nějaké číslo v hranatých závorkách, hráči ho nemají nikdy.
Některé NPC mohou vypadat jako hráči (viz. strážnici).
Některé NPC mají kolem sebe světlo - bohužel je to nutné kvůli omezení klienta, nemá to jinak žádný speciální význam.


Kdo je přítel a kdo je nepřítel

Hráči nebo NPC na které nemůžete útočit a stejně tak ani oni na vás mají pro vás modré jméno (stejně jako vy pro ně).
Pokud má hráč nebo NPC pro vás jméno napsané červeným písmem, můžete na něj zaútočit i on na vás.
Hráče si přidáte k přátelům příkazem '/friend [nick_hráče]', pokud si vás přidá také, nebudete na sebe moct útočit.
Hráče si odstraníte z přátel příkazen '/unfriend [nick_hráče]', tím zrušíte přátelství a budete na sebe opět moct útočit.


Klany a společenství

Na založení klanu potřebujete listinu.

Je volné prodejná v obchodě.
Po založení klanu sa stáváte jeho leaderem a jsou pro vás dostupné následujíce příkazy:
- pozývání do klanu příkazem '/klan pozvat [nick_hráče]'
- vyhazování z klanu příkazem '/klan vyhodit [nick_hráče]'
Do klanu může pozývat a kickovat leader klanu a zástupce.
- povýšení člena na zástupce příkazem '/klan povysit [nick_hráče]'
- degradovat člena ze zástupce na obyčejného člena '/klan degradovat [nick_hráče]'
- povýšit hráše na pozici leadera příkazem '/klan povysit_leader [nick_hráče]'
Toto může jen leader klanu a po tomto se z leadera stane zástupce.
Povýšit a degradovat může jen leader.
- Členové klanu si můžou mezi sebou písat příkazem '/k [zpráva]'
- Leader a zástupci mají také svůj speciální chat který nevidí ostatní členi, příkaz '/ko [zpráva]'
- Opustit klan se dá příkazem '/opustit_spolecenstvi'


Bonusy predmětů

Některé předměty mohou hráčovi po nasazení přidávat různé bonusy. Zvyšují například přesnost, výdrž, útočné síly atd.
Jestli daný předmět obsahuje bonus a případně jaký zjistíte kliknutím na lupu v inventáři a následným kliknutím na požadovaný předmet.

V případě, že obchodujete, zjistíte požadované údaje o předmětu jednoduchým kliknutím na daný předmět.
Bonus předmětu se aktivuje pro hráče po jeho nasazení a po sundání tohoto předmětu se bonus z hráče ztrácí.
Poznámka: Po aktiváci bonusu sa skilly a staty v herním klientovy nepřepočítají ale hráč je má započítané. Pro prepočítaní a zobrazení nových statů v klientovy je nutné napsat příkaz '/refresh'. Na funkčnost to ale nemá vliv.


Amulety a jejich aktivace

Amulety jsou předměty, které po nasazení aktivují svůj bonus na hráči.
Takto vypadají amulety v hře:

Jaký bonus amulet přidává zjistíte kliknutim na lupu v inventáři a následným kliknutím na požadovaný předmet.
Amulet se aktivuje napsáním příkazu '/inv', kterým odemknete inventář amuletů a následným presunutím amuletu na modré políčko inventáře. Příkazem '/inv' znova zamknete přesouvání mezi inventáři.

Pokud je amulet v inventáři pro amulety, není možné ho vyhodit a ani ztratit při smrti.
Amulety se po nasazení stanou majetkem hráče, který je nasadí (budou označené jeho jménem).
Hráč může nasadit jen amulet, který nemá vlastníka (ješte ho nikdo nenasadil) nebo je jeho vlastníkem on sám.

Hráč může mít aktívních nejvíc 12 amuletů.
Amulet se dá podobně deaktivovat - stačí otevřít inventář s amulety, napsat příkaz '/inv' a vybraný amulet presunout na modré políčko inventáře - amulet se objeví v inventáři předmětů a je s ním opěť možné pracovat jako s obyčejným předmětem.
Poznámka: Po aktiváci bonusu se skilly a staty v herním klientovy nepřepočítají ale hráč je má započítané. Pro přepočítaní a zobrazení nových statů v klientovy je nutné napsat příkaz '/refresh'. Na funkčnost to ale nemá vliv.


Questy a jejich odezvádí

Questy jsou v herním světě vyznačeny otazníkem na zemi. Tento otazník stačí sebrat ze země jako všechny normální předměty. Po sebrání otazníku se vypíše hláška, který quest jste sebrali, co je váš úkol a komu ho máte odevzdat.
Po splnění vašeho úkolu, dojdete k NPC, kterému máte quest odevzdat. U tohoto NPC si přepnete inventář na inventář použitelných předmětů. V inventáři uvidíte otazníky všech questů, které jste sebrali. Tento otazník stačí přetáhnout na NPC kterému máte quest předat za co následně dostanete odměnu.

Smrt a oživení se

Pokud vás někdo zabije, ztratíte všechny předměty, které nemáte označené a ocitnete se na najbližším hřbitově jako duch a v jiné dimenzi - nikoho nevidíte a nikdo nevidí vás.
Oživit se můžete třemi způsoby:
- vráťte se zpět do svého těla, to se nachází na místě, kde vás zabili
- oživte se v jakékoliv nemocnici
- po smrti hráča po něm zůstane, na místě kde zemřel duch, toho může léčitel oživit čím oživý mrtvého hráče


Označovaní předmětů

Předmět, který máte označený svým jménem po smrti neztrácíte.
Předmět se označí přesunutím v inventáři na speciální listinu.

Předmět může být označený jen jednou! Pokud ho už někdo jednou označí, nikdo jiný si ho nemůže označit pro seba.


Obchod mezi hráči

Obchodování s jiným hráčem spustíte tím, že se postavíte velmi blízko a přetáhnete na něho jakýkoliv předmět z inventáře.
Při obchodování se nesmíte hýbat a ani vykonávat činnosti, které nesouvisí přímo s obchodem jinak se obchod přeruší.


Munice

Pro "aktivovaní" munice ji stačí mít v inventáři. Aktuální stav vaší munice v inventáři můžete vidět v okně s informacemi o hráči.
Náboje a šípy můžou mít různe účinnosti. Šípy můžou mít speciální schopnost - kterými jsou zpomalení zasáhnutého hráče nebo jeho otrávení.
Pro zjištění účinnosti a toho, jaký jed je aplikovaný na šípech stačí lupou v inventáři (jako při zjišťování bonusů) zjistit informace o vybarané munici.
Poznámka: Pokud má hráč v inventáři různe druhy munice s různymi účinnostmi a jedy, tak se při boji vybírají náhodně.